top of page
Header.png

Whiria ngā hua ki Whanganui is an enterprise fund that will provide whānau across the rohe of Whanganui, Ngaa Rauru kiitahi and Ngā Wairiki Ngāti Apa the opportunity to pursue their aspirations. 

 

ABOUT
WHIRIA NGĀ HUA
KI WHANGANUI

This kaupapa recognises that whānau have the solutions within them. Investing in whānau-led initiatives, aims to improve a broad range of wellbeing outcomes for whānau by whānau.

 

Whiria Ngā Hua ki Whanganui is an important step towards hauoranga, tūmanakotanga and mana motuhake. It is about being future focused; and upholding the teachings of the tupuna. 

Tuhono Basketball
05:15
Te mana a te whānau
05:31
Waata te pira
05:11
Kia whakatōmuri te haere whakamua
05:23
Nga Piki Amokura
06:30
Te Kura nui o Paerangi
05:39
Te Whare Tū Taua
06:15
Kahui Maunga Basketball
04:29

2023 SUCCESSFUL APPLICANTS

APPLICATIONS CLOSE 24 MAY 2023

Please send your completed application form to: Tairangaora@teoranganui.co.nz

Q&A

Please see document below for answers to questions you may have in regard to the application process. 

If you are still needing more information or you would like support to complete your application, please email tairangaora@teoranganui.co.nz

bottom of page