Nā:    Shane Bennett

Nō:    Ngā Rauru, Te Atihaunui a Paparangi, Ōtaihape, Ngāti Apa

Whanganui Campus
57 Campbell Street, 
Tel (06) 349 0007